top of page

Toimitusehdot

Toimitusehdot päivitetty 14.11.2023

 

Kuukausimaksulliset palvelupaketit

Kuukausimaksullisten palvelujen sisältö ja ehdot näkyy palvelujen sivuilla.

Asiakas valitsee sivustolla olevista paketeista oman yrityksen tarpeisiin sopivan. Paketin varauksen maksuikkunassa lukee täydentäviä tietoja paketista.

 

Jokainen palvelupaketti on muutettavissa isompaan tai pienempään milloin tahansa. Muutos tulee kuitenkin voimaan voimassa olevan palvelukuukauden jälkeen. Isommasta paketista pienempään vaihtaessa jo maksettua kuukausimaksua ei palauteta. Asiakkaalla on oikeus käyttää isompaan pakettiin sisältyviä palveluita paketin voimassaolon päättymiseen asti.

 

Paketin vaihto pienemmästä isompaan tulee voimaan heti kun asiakas on maksanut pakettien erotuksen. Palvelut ovat käytettävissä siitä hetkestä kuin Mojibake Median järjestelmiin on kirjautunut paketin päivitys. 

 

Paketin peruutuksen voi tehdä milloin tahansa, tilattu paketti on voimassa ja palvelujen käyttöoikeus säilyy maksukauden päättymiseen asti. Peruutuksen jälkeen uutta automaattista kuukausimaksua ei veloiteta. 

 

Pakettiin sisältyviä palveluita suoritetaan Mini ja Pro paketeissa yksi toimeksianto kerralla. Toimeksianto on valmis silloin kuin asiakas on sen hyväksynyt. Uusi toimeksianto aloitetaan vasta edellisen hyväksynnän jälkeen. Exclusive paketin toimeksiannoissa toteutamme samanaikaisesti 2 palvelua, joiden laajuus voi olla erilainen. Tämä tarkoittaa, että työn alla oleva verkkosivu vie yhden toimeksiannon paikan ja käyntikortit toisen. Käyntikorttien hyväksynnän jälkeen aloitamme heti julisteiden tekemisen, vaikka nettisivujen tekeminen saattaa kestää vielä kuukauden. Verkkosivujen pidempi valmistusaika ei jarruta pienempien projektien toteuttamista. 

 

Exclusive paketin tilaajalle verkkosivujen päivitykset ja ylläpito sisältyvät kuukausimaksun hintaan paketin voimassaolon aikana. Pienempään pakettiin vaihtaessa ylläpito- ja muutospalvelut poistuu käytostä, mutta ovat tilattavissa erikseen. Huom! Myös domainin ja webhotellin sekä Wix julkaisujärjestelmän kustannukset siirtyy asiakkaan vastuulle palvelupaketin vaihdon tai peruutuksen jälkeen. Tarvittavat tiedot ja käyttöoikeudet annetaan asiakkaalle. Asiakas voi halutessaan kuitenkin tilata sivuston ylläpitopalvelun erillisenä palveluna Mojibake Medialta. 

Jos sinulle tulee kysyttävää kuukausimaksullisesta paketista, sen sisällöstä tai ehdoista, voit laittaa kysymyksesi meille sähköpostiin moi@mojibake.fi. Vastaamme mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään 24 tunnin kuluessa. 

Erikseen tilattavat palvelut

 

Hinnat

Suunnittelutyön ja toteutuksen hinta muodostuu työn määrästä, vaativuudesta ja kiireellisyydestä, tarjouspyynnön mukaisesti.

Tarjouspyynnössä eritellyt hinnat ovat voimassa ainoastaan kyseisen tarjouksen kokonaisuuden toteuttamiseen. Tarjouksessa olevien palvelujen lisääminen tai vähentäminen saattaa muuttaa tarjoukseen sisältyvien yksittäisten palvelujen hintaa. Muutoksista laaditaan uusi tarjous.

Hyväksymisen jälkeen tarjouksen hinta ja kokonaisuus on sitova molemmille osapuolille.

Tarjoukseen sisältymättömät lisäpalvelut tai ylimääräiset muutokset veloitetaan erikseen. 


Sopimuksen synty

Hyväksymällä tarjouksen asiakas sitoutuu Mojibake Median toimitusehtoihin. Tilaus on molempia osapuolia sitova, kun asiakas on hyväksynyt sähköpostilla toimitetun tarjouksen, tai sopimuksen. Myös suullinen hyväksyntä on sitova.


Verkkosivujen toteutus ja toimitus

Asiakas toimittaa sovitun ajan sisällä tarvittavan materiaalin (tekstit ja kuvat). Sovittaessa Mojibake Media voi myös asiakkaan puolesta hankkia kuvamateriaalia kuvapankeista.

Asiakkaalle lähetetään aluksi muutamia luonnoksia. Asiakkaan hyväksyessä lopullisen luonnoksen on se molempia osapuolia sitova.

Verkkosivut rakennetaan ja julkaistaan Wix alustalle.  Mojibake Media valitsee asiakkaan tarpeisiin sopivimman version, joko Wix Editor, Editor X tai Wix Studio.

Asiakas varaa itse domainin ja domainiparkin tai tilaa sen Mojibake Medialta erillisenä lisäpalveluna. Verkkosivuston yhdistäminen domainiin kuuluu sivuston hintaan. 

Mikäli verkkosivun ulkoasun hyväksymisen jälkeen halutaan tehdä merkittäviä muutoksia ulkoasun suunnitelmaan tai sivujen rakenteeseen, veloitetaan muutostyöt erikseen tuntiveloituksena.
 

Verkkosivujen käyttöoikeus ja vastuut

Asiakas on vastuussa siitä, että sen Mojibake Medialle toimittamalla tai asiakkaan itse nettisivuille lisäämällä materiaalilla on tarvittavat käyttöoikeudet.

Asiakas vastaa myös tuottamansa asiasisällön oikeellisuudesta.

Mojibake Media vastaa hankkimiensa materiaalien kuva- ja muista oikeuksista, sekä siitä, että sen tuottamat materiaalit eivät loukkaa kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia.

Sivuston julkaisun jälkeen asiakkaalle lähetetään linkki sivustolle tunnuksien tekemiseen. Yleensä annamme asiakkaalle täydet oikeudet koko sivuston hallintaan ja muokkauksiin, paitsi jos asiakas itse pyytää rajoitettuja muokkausoikeuksia (esim tekstien muokkaus ja blogi) mahdollisten vahinkojen välttämiseksi, sekä haluaa tilata isommat muutokset jatkossakin Mojibake Medialta. Asiakas vastaa itse sivuille aiheuttamistaan virheistä. 

Julkaistujen verkkosivujen päivittäminen ei kuulu verkkosivujen toteutuksen hintaan. Asiakas voi kuitenkin tilata päivityksiä kuukausimaksullisella ylläpitopalvelulla (rajoitettu sisältöpäivitys) tai kertaluonteista päivitystä hinnaston mukaisesti. Tyyliin ja ulkoasuun jälkikäteen tehtävät muutokset tilataan erillisena palveluna.

Asiakas huolehtii myös sivujensa salasanoista, tietoturvasta ja itse jakamiensa käyttöoikeuksien hallinnasta. 

Mojibake Media ei vastaa julkaisujärjestelmien teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta. 

Asiakas on itse vastuussa itse hankkimansa domainin ja domainiparkin  tai webhotellin uusimisesta sopimuskauden jälkeen, jos kyseisiä palveluita ei ole tilattu Mojibake Median kautta. Sivuston kuukausimaksullisen ylläpitopaketin tilaajien domainin uusimisesta vastaa Mojibake Media, jos asiakas on antanut Mojibake Medialle tarvittavat käyttöoikeudet siihen.

Mojibake Media ei vastaa asiakkaan verkkokauppaan tai verkkosivuille integroitujen kolmansien osapuolien sovelluksien (maksuliikenne, ajanvaraus, toimituspalvelut, tms) toimintahäiriöistä. 

Mojibake Media ei vastaa asiakkaan verkkokaupassa tai nettisivuilla olevien tuotteiden toimittamisesta, laskutuksesta, palautuksista tai mistään asiakkaan verkkokauppaan liittyvistä vastuista tai kustannuksista.

Printtimedian suunnittelu ja graafinen design

Tilattavista palveluista riippuu, toimittaako asiakas valmiin aineiston  (logot, tekstit, valokuvat, brändiohjeen jne) tai tilaa tarvittavien elementtien suunnittelun Mojibake Medialta. Suunnittelun hintaan sisältyy max 3 vedosta, jos tilauksen alussa ei ole muuta sovittu. Valmiin työn aineistot ja kaikki asiakkaan pyytämät versiot toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse tai lähetetään linkki latauspalveluun. Suunnittelun hinta ei sisällä printtipalveluja, ne ovat tilattavissa erikseen. 

Toimitusaika

Toimitusaika sovitaan työkohtaisesti. Asiakas ja Mojibake Media ovat molemmat velvoitetut ilmoittamaan toisilleen mahdollisista toimitusaikaa koskevista viivästyksistä.


Alkuperäiskappaleen omistusoikeus

Kaikki alkuperäiskappaleet, myös alustavat luonnokset ovat tekijän omaisuutta. Mojibake Medialla on oikeus esitellä töitään omalla verkkosivullaan sekä omassa portfoliossa.


Maksuehdot

Kertaluonteisesta printtimedian suunnittelusta lähetetään asiakkaalle toimeksiannon valmistumisen jälkeen lasku. Isommista ja pitkäaikaisista printtimedian projekteista (kuvastot, kirjat, koulutusmateriaalit) veloitetaan 30% projektin kokonaiskustannuksista etukäteen. Ylimääräisistä vedoksista tai korjauksista veloitetaan hinnaston mukaisesti tuntiveloitus.

 

Verkkosivujen ja verkkokauppojen suunnittelusta veloitetaan aina 30 % projektin kokonaishinnasta etukäteen projektin käynnistyessä. Se auttaa kattamaan alkukustannukset, kuten suunnittelun ja alkuvaiheen työt. Projektin loppusumma maksetaan sivuston julkaisun jälkeen. Ylimääräisistä muutoksista tai korjauksista veloitetaan hinnaston mukaisesti tuntiveloitus.

Verkkosivujen suunnittelun hintaan ei sisälly Wix alustan vuosimaksu eikä domainin ja domainiparkin tai webhotellin vuosimaksut. Nämä ovat kuitenkin välttämättömiä kustannuksia palvelun toteuttamiselle. 


Tilauksen peruuntuminen

Mikäli asiakas on tilannut  Mojibake medialta suunnittelutyön, hän on velvollinen maksamaan suunnittelusta sovitun  palkkion, riippumatta siitä, päättääkö hän käyttää toteutettua palvelua tai tuotetta.  

Asiakkaalla on oikeus perua tilaus ennen suunnittelun aloittamista ja korvata Mojibake Medialle ainoastaan mahdolliset tilauksen suunnitelun esivalmistelusta syntyneet kustannukset käytetyn ajan ja todellisten kustannuksien mukaisesti (kartoitukset, palaverit, aineiston kerääminen, tms).

Aloitetun suunnittelun peruutuksista Mojibake Media veloittaa työvaiheista riippuen 30%-100% tilatun projektin hinnasta, eikä asiakkaalla ole oikeutta vaatia keskeneräisen projektin aineistoa itselleen. 

Vedoksen tarkastusvaiheessa olevan työn peruutuksista Mojibake Media veloittaa 100% työn hinnasta. 

Mojibake Medialla on oikeus kieltäytyä tilauksien hyväksymisestä ja myös oikeus tehtyjen sopimusten purkamiseen, jos aineistossa ilmenee lain vastaista tai epäilyttävää sisältöä.

bottom of page